Ord som börjar på P.

Svenska till gammelkelpiska

Papper = hobepot (brevpryl)
Penna = hotepot (skrivpryl)
Personlighet/talang/uppgift = deioger (urkraftsgåva)
Pinne/käpp/gren/kvist = baudra
Plats/ställe = borf
Port/dörr = poero
Prata/tala = vauleth (efter lyssna)
Pryl/sak = pot
På = pau

Gammelkelpiska till svenska

Pau = på
Paupu = ovanför
Poero = port/dörr
Pot = sak/pryl
Poteer = skapa/tillverka
Potvaren = återbruka
Pu = tak

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops