Ord som börjar på R.

Svenska till gammelkelpiska

Rakt = rat
Regn = ynie (vaknande själ)
Ren/dofta gott = himvevo
Ren/rådjur = norvie
Respekt / vördnad = tau
Ro (stilla) = ro
Rolig/skratt/skratta = hymrau
Ropa = shamrock
Rosa = havros
Rund = nautrav (utan slut)
Rådjur/ren = norvie
Rädd = irve (isande sinne)
Räkna = kloteer (skapa siffror)
Röd = ros
Röda vinbär = rostotbi
Rönnbär = Rosbobi

Gammelkelpiska till svenska

Ra = mat
Rabodra = matsäck
Radra = mun
Rahe = måltid
Rat = rakt
Rateer = laga mat
Rav = slut
Rau = kropp
Raubodra = mage
Raudra = hand/händer/armar
Rauer = stark
Raugrobel = hår
Rauie = ansikte
Rauk = stolt
Raumuer = kläder
Raurav = svans
Reid = orange
Reidbi = nypon
Reth = bajs/spillning
Ro = ro/stilla
Roe = vaka
Roer = fridfull/rofull/lugn
Roeba = stå
Ros = röd
Rosbi = lingon
Rosbobi = rönnbär
Rostotbi = röda vinbär
Rove = sova

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops