Jag behöver din hjälp!

SER DU DET JAG SER?

  • Explosionen av digitala spel, ofta våldsamma och passiviserande, skapar ett allt starkare beroende hos barn
  • Ett samhälle där sociala medier förmedlar skeva och konstgjorda ideal och tar både stora som små bort från upplevelsen av nuet i sin iver att fotografera och dokumentera för att få andras bekräftelse och uppmärksamhet.
  • En leksaksvärld som domineras av plast.
  • En avsaknad av att vårda och utveckla den inbyggda känslan för vår natur som jag är övertygad finns i varje barn från början.
”Ingen utmaning utgör ett större hot mot vår framtid och kommande generationer än klimatförändringen” Barak Obama 4/8 2015

Konceptet Kelperna bygger på en viktig värdegrund, en tydlig reaktion på dagens samhälle för barn. Ordet hållbarhet är tråkigt för barn, men hållbarhet är så viktig för deras framtid. Hållbarhet handlar inte bara om att vara varsam om naturen och sparsam med våra resurser, utan även om att ha en sund inställning till sig själv och sitt sätt att leva.

Jag kallar det Framtidskraft!

Jag söker: 
 
En eller ett par samarbetspartners / sponsorer som tillsammans med mig kan göra Kelperna till ett nytt sago- och lekimperium. Där hållbarhet går rakt igenom idé, koncept och genomförande. 
 
Förlag, detaljhandelskedjor, naturorganisationer eller privata investerare med sikte på god kraft. 
 
Viktigast av allt – dela min och Kelpernas värdegrund:  

  • Leken är viktig – låt det viktiga bli lek
  • ”Eurathee” (gammel-kelpiska för Hylla livet) 

Kontakta mig så ska jag beskriva konceptets kommersiella och etiska mål och ta med dig in i Kelpernas framtida värld…

JESSICA FRIBERG
jessica@ragnfaulk.se 
070-265 29 22