Ord som börjar på O.

Svenska till gammelkelpiska

Och = oe
Ofta = baulora
Olika/olikheter = mideidra
Omsluta = muer igua (värma med kärlek)
Omtanke/varsamhet = memive (med klokt sinne)
Ond/elak = gryve (svart sinne)
Ont/göra sig illa = dyrau (illa kropp)
Orange = reid
Ord/bokstäver = hodra (bokdelar)
Orm = tolfoj (lång snabb)
Ovanför = paupu (på taket)

Gammelkelpiska till svenska

Oe = och
Ogram = ursprung
Oger = urkraft/energi
Olf = stig/väg
Orf = jord/mark
Orfar = ner
Orfbi = jordgubbar
Orfeba = krypa
Orfie = jordsjälar (samlingsnamn för alla djur, kelper, människor och växter på denna planet)
Orfir = tjäle
Ors = vem/vad/var/vilken
Ovra = över / övervinna

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops