Ord som börjar på N.

Svenska till gammelkelpiska

Namn/heta = lavn
Natt =gry
Natur = mimefra (moder liv)
Naturspråket/gammelkelpiska = mimefra klo
Naturteater = mimefra iguer (naturens kärlekskraft)
Nej = ent
Ner = orfar (jordhåll)
Ni = ni
Njuta/kärlek = igua
Norr = arula (luftens håll)
Nu = en
Nyfiken = vekurer (undrande sinne)
Nypon = reidbi
När = ven
Nära = not
Näsa = vodra
Nästa = nest
Nötter = baubi (trädbär)

Gammelkelpiska till svenska

Na = sött
Naigua = älskling/sötnos
Naul = tyst
Naut = utan
Nauteura = farlig
Nautfau = borta/försvunnen
Nautfvar = aldrig
Nauthe = törstig
Nautlora = fri/frihet
Nautmi = människor
Nautoger = sjuk
Nautra = hungrig
Nautrav = rund
Nautvy = gömma
Nautyn = mista
Naut memive = t ex bilar, plast mm som skadar naturen
Nest = nästa
Nest enlora = i morgon
Ni = ni
Nimf = barn
No = vi
Noboer = vår samlade styrka/kraft
Nobomuer = välkommen
Norf = under
Norv = horn
Norvie = ren, rådjur
Norvie bau = älg
Not = nära
Noteba = träffas/mötas
Notlora = snart
Notyn = bli/blir

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops