Ord som börjar på G.

Svenska till gammelkelpiska

Gammal/gamla = baumie (stor vis själ)
Gammelkelpiska/naturspråket = mimefra klo
Ge/dela/förmedla/överföra = dei
Gemenskap/umgås = bomuer (samla värme)
Glad/glädje = grove (grönt sinne)
God/gott = himve (blått sinne)
Godhet/ärlig = mehimve (med gott sinne)
God dag (god morgon, god kväll och god natt)= eura enlora (hylla dagen)
Gott (smak) = himve voeth
Gren/kvist/pinne/käpp = baudra (träddel)
Groda = gryttna (nattens kväkare)
Grodd/skott = groirk (grön och spirande)
Gropig/bucklig/skrovlig = ufojk
Gryning = yn
Gryningsljus (även vacker) = eidbelyn
Gryta = bospo
Grå = kob
Gråta = vynive (se regnsinne)
Gräs = grobel (liten grön)
Grön = gro
Gul = eida
Gå = eba
Gåva = deidra
Gömma = nautvy (utan se)
Gör/göra = teer (min kraft)

Gammelkelpiska till svenska

Gro = grön
Grobel = gräs
Grobo = äng / fält
Groefra = skog / kelpsamhälle
Groie = blommor / växter
Grolora = sommar ( grön tid)
Grove = glad / glädje
Gry = natt / svart / mörker
Gryboer = senhöst (övergången mellan höst och vinter, mörkrets kraftsamling)
Gryeif = drömma / nattlig älva
Gryroe = uggla
Grytotbi = svarta vinbär
Gryttna = groda
Gryve = ond / elak

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops