Ord som börjar på F.

Svenska till gammelkelpiska

Familj = timuer (vi värmer)
Far/fader = vaff
Farfar = baumie vaff (gammal far)
Farmor = baumie mim (gammal mor)
Farväl/avsked= ar mideidra
Fest = fevra
Filt/matta = vilmuer (vila varm)
Flera/mera = mora
Fin/vacker = eidbelyn
Fina och matiga fiskar = kri
Finna/hitta = fau
Finnes (att något ej är förbi) = vi
Fjäder = fjaur
Fjäril/insekt = flauer (flygande kraft)
Flyga = flau
Fors/bäck/älv/å = himbel
Fort/snabbt = foj
Fot/fötter = foeba
Fullt/mätt/nog = memora (med mera)
Framför = arfora
Framtid = eth enlora (efter idag)
Fridfull/rofull/lugn = roer (stilla kraft)
Frost = ufir (yta av is)
Få = fu
Fågel = efrula (luftliv)
Fånga = tule
Fångsten = tulebo
Fält/äng = grobo
Färdas, fara, resa = faren
Färg/färger = shim
Födas = theekula (börja liv)
För = for
Före = fora
Förlåta = mynmuer (med vaknande värme)
Förmedla/ge/dela/överföra = dei
Förråd/sammankalla = boteer (skapa samling)
Förvara/ha = unorf
Föräldrar = miva

Gammelkelpiska till svenska

Faren = färdas/resa/fara
Faren vilie = dö/lämna kelplivet
Fau = hitta/finna
Fauro = bo
Favi = berätta/berättelse/saga
Fevra = fest/högtid
Fjaur = fjäder
Fjauer = svag
Fjauryl = lätt
Fjoger = enkel
Flau = flyga
Flauer = fjäril / insekt
Foeba = fot/fötter
Foj = fort/snabbt
Fojeba = springa/gå fort
Fojk = vild
Fojkbo = blanda
Fojkve = arg
For = för
Fora = före
Fora enlora = tidigare/igår
Foralora = historia
Forthee = äta/dricka
Fva = är
Fvar = vara
Fu = få

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops