Ord som börjar på B.

Svenska till gammelkelpiska

Bakom = areth
Balans/mångfald = emu
Barn = nimf (kelpbarn - kemf)
Bajs/spillning = reth
Behöva = lumoe
Ben = ebadra (gång del)
Berg = kobau (stor grå)
Berätta/berättelse/saga = favi
Beslut/besluta = uvolf (välja väg)
Bestämma = visolf (visa väg)
Bilar (även plast, miljöfarliga saker) = naut memive (utan klokt sinne)
Blanda = fojkbo (vild samling)
Bli/blir = notyn (nära gryning)
Blind = vauthmi (vis känsla)
Blomma/blomstra/slå ut/mogna = deier (dela kraft)
Blommor/växter = groie (grön själ)
Blå = him
Blåbär = himbi
Blöt/blött/fuktig = himvau
Brun = bark
Bröd/skorpa = broth
Bo = fauro (finna ro)
Bok = ho
Bokstäver/ord = hodra (bokdelar)
Bomull/ull/stoppning = ull
Borta/försvunnen = nautfau
Brev/lapp = hobel (liten bok)
Bror/syster/syskon = teoti
Bucklig/gropig/skrovlig = ufojk
Budskap/avtryck = mibaar (växande visdom)
Buske = baubel (litet träd)
Byta = tideidra (två gåvor)
Bäck/å/fors/älv = himbel
Bär = bi
Börja = kula

Gammelkelpiska till svenska

Baar = växa
Bamf = löv
Bark = brun
Bau = stor/träd
Baubel = buske
Baubi = nötter
Baudeidra = frukt
Baudra = kvist/gren/pinne/käpp
Bauer = stor kraft
Baula = örn
Baulora = ofta
Baumie = gammal/gamla
Baumie mim = farmor, mormor, gammelfarmor etc
Baumie vaff = farfar, morfar, gammelfarfar etc
Baut = trä/träbit
Bauvy = utsikt
Bauyl = tung
Bel = liten
Belamul = hare/kanin
Belfoj = mus/sork
Beligua = vän
Bellora = ibland
Belvase = igelkott
Bi = bär
Bo = gemenskap/samling
Bodra = säck
Boer = samlingskraft
Bolf = kort
Bomuer = umgås/gemenskap
Borf = plats/ställe
Bospo = gryta
Boteer = förråd/sammankalla
Boteerie = samlarkelp
Boteerier = samlarkelper
Broth = bröd / skorpa

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops