Ord som börjar på V.

Svenska till gammelkelpiska

Vacker/fin = eidbelyn (gryningsljus)
Vad/vem/vilken = ors
Vaka = roe (stilla vid)
Vakna = yn
Vandra/gå = eba
Vara = fvar
Vara för evigt, förbli = varen
Varg =kober
Vargflock = koberbo
Varm/värma = muer
Varm mat = muerra
Varsamhet/omtanke = memive (med klokt sinne)
Varsågod = deigrove (ge glädje)
Vass/vasst = vase
Vatten = himie (blå själ)
Vem/vad/var/vilken = ors
Vet/veta = skrive
Vi = no
Vid = e
Vidunderlig = ynbau (stor gryning)
Vikt = yl
Viktigt = imoe
Vila = vil
Vild = fojk
Vill = arer (kraftens håll)
Vind = hymbau (trädens sång)
Vinter = ier
Violett = himros
Vis / klok = mi (även siffran ett)
Visa/peka = vis
Vit = irs
Vår (årstid) = ynefra (vakna liv)
Vårtecken = ynorf
Väg / stig = olf
Välja = uve
Välkommen = nobomuer (vår
gemenskap)
Vän = beligua (liten kärlek)
Vänskap / hurra / hylla / tack / = eura
Väster = arhim (havets håll)
Växa = baar (stor riktning)
Vördnad / respekt = tau

Gammelkelpiska till svenska

Vaff = far/fader
Varen = vara för evigt, förbli
Vase = vass/vasst
Vaul = lyssna/höra
Vauldra = öron
Vauleth = prata/tala
Vaulethdra = hand/händer
Vauth = känna
Vauthmi = blind
Ve = sinnen
Vekurer = nyfiken
Vemuer = trygg/tryggt
Ven = när
Veteer = tänka
Vevaren = minnas
Vi = finnes/är fortfarande
Vil = vila/ligga
Vileba = sitta
Vilefra = måne/vilande sol
Viler = trött
Vilie = skimror/vilande själar/skymningshimlen
Vilmuer = filt/matta
Vis = visa/peka
Visolf = bestämma
Vo = dofta
Vodra = näsa
Voeth = smaka
Vot = ut
Vy = se/titta
Vydra = ögon
Vynive = gråta

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops