Ord som börjar på T.

Svenska till gammelkelpiska

Tack, Hurra, Hylla, vänskap = eura
Tag = tav
Tak = pu
Tala/prata = vauleth (efter lyssna)
Talang/personlighet/uppgift = deioger (urkraftsgåva)
Teater/skådespel/kärlekskraft = iguer
Te = te
Tid = lora
Tidigare/igår = fora enlora
Till = ti
Tillbaka = tilora
Tillverka/skapa = poteer
Titta/se = vy
Tjäle = orfir (jordis)
Torr/torrt = ulvau
Tro/sjätte sinnet = mive (klokt sinne)
Trygg/tryggt = vemuer (varma sinnen)
Trä/träbit = baut
Träd/stor = bau
Träffas = noteba (gå nära)
Trött = viler (vila kraften)
Tung = bauyl (stor vikt)
Tyst = naul (sammanslagning av naut och vaul, dvs utan höra)
Tänka = veteer (sinnen skapar)
Tö/töar = ynmuer (vakna värme)
Törstig = nauthe (utan dryck)

Gammelkelpiska till svenska

Tav = ta/tag
Tau = respekt/vördnad
Tau emu = respekt för mångfalden (artig hälsningsfras)
Te = te
Teer = gör/göra
Teid = hydda/hem/hus
Teidteer = snickra
Teo = jag/min/mig
Teolf = mod/modig
Teoti = bror/syster/syskon
Thei = hjärta
Thee = leva
Theekula = födas
Ti = till
Tideidra = byta
Tie = sig/sin
Tilora = tillbaka
Timuer = familj
Tiraer = krydda
Tirav = snöre/rep
Tock = slänga/slänger, kasta/kastar
Tolf = lång
Tot = alla, allt
Totlora = alltid
Totve = huvud
Tot vilefra = långt (tio månar)
Tov = in
Tule = fånga
Tulebo = fångsten

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops