Ord som börjar på Ö.

Svenska till gammelkelpiska

Ögon = vydra
Öron = vauldra
Öster = aryn (gryningens håll)
Örn = baula
Över/övervinna = ovra
Överföra/ge/dela/förmedla = dei


Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops