Ord som börjar på K.

Svenska till gammelkelpiska

Kall/kallt = ulir
Kan = kau
Kanin/hare = belamul
Kasta / kastar = tock
Kelpbarn = kemf
Kelper = kelp
Klok/vis = mi
Kläder = raumuer (värma kropp)
Komma = kom
Kort = bolf (liten stig)
Kraft = er
Kropp = rau
Kruka/krus = koborf
Krydda = tiraer (till matkraft)
Krypa = orfeba (jordgång)
Kunskap = skria
Kvist/gren/pinne/käpp= baudra
Kväll = elvirk
Känna = vauth
Käpp/pinne = baudra
Kär = eidrau (eldkropp)
Kärlek/njuta = igua

Gammelkelpiska till svenska

Kau = kan
Kelp = kelper
Kemf = kelpbarn
Klo = språk/siffror
Kloteer = räkna
Kob = grå
Kobau = berg
Kobbel = sten
Kobeida = åska/blixtoväder
Kober = varg
Koberbo = vargflock
Koborf = kruka/krus
Kobula = moln
Kobve = ledsen/sorgsen
Kom = komma
Koger = svår
Kri = fina, matiga fiskar
Kula = börja
Kurer = undrar
Kurolf = söka/leta

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops