Ord som börjar på I.

Svenska till gammelkelpiska

I = un
Ibland = bellora
Igelkott = belvase
Igår/tidigare = fora enlora
I morgon = nest enlora
In = tov
Insekt/fjäril = flauer
Inte = int
Is = ir

Gammelkelpiska till svenska

I = du/din/dig
Ie = själ / hon / han
Ier = vinter (isande själ)
Igeba = dansa
Igua = kärlek / njuta
Iguer = kärlekskraft / teater / skådespel
Imoe = viktig / viktigt
Int = inte
Ir = is
Irk = ung / spirande
Irs = vit
Irve = rädd

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops