Smuuvar

Smuuvar är starkast, och snällast!

Smeden med de kraftigaste armarna och det mjukaste hjärtat. Hjälper alla kelper laga sina hyddor och i sin smedja tillverkar han spikar, verktyg, grytor och gångjärn.

Bor På andra sidan Gråenbäcken, ungefär fem tallar, två granar, sju björkar och en stenbumling bakom Kajsas hydda.

smuuvar.jpg

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops